Poradnia

CENNIK

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
„Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka”

CENNIK USŁUG

 

1. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (3 spotkania: wywiad, diagnoza psychologiczna, diagnoza pedagogiczna, opracowanie opinii) - 550 zł:

a) m.in. diagnoza do celów wydania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) ocena gotowości szkolnej,

c) diagnoza trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia);

d) opracowanie i wydanie opinii w oparciu o diagnozę pp.

2. Konsultacja psychologiczna/pedagogiczna  - 120 zł

3. Terapia psychologiczna/pedagogiczna:

a) dorośli - 1 godz. - 120 zł;

b) dzieci - 45 min. - 100 zł.

4. Diagnoza logopedyczna - 250 zł:

a) wywiad, diagnoza logopedyczna - 150 zł;

b) opracowanie i wydanie opinii logopedycznej - 100 zł.

5. Terapia logopedyczna:

a) indywidualna - dorośli - 1 godz. - 80 zł,

b) indywidualna - dzieci - 30 min. - 40 zł.

6. Diagnoza poziomu rozwoju umysłowego dziecka - 350 zł

a) 2 spotkania: wywiad, diagnoza psychologiczna - 250 zł:

a) opracowanie i wydanie opinii w sprawie - 100 zł.

7. Diagnoza procesów integracji sensorycznej - 400 zł:

a) wywiad, diagnoza SI - 300 zł;

b) opracowanie i wydanie opinii - 100 zł.

8. Terapia integracji sensorycznej:

45 min - 80 zł.

9. Diagnoza różnicowa w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm, zespół Aspergera) - 550 zł:

a) wywiad, diagnoza - 450 zł;

b) opracowanie i wydanie opinii w sprawie - 100 zł.

10. Diagnoza funkcjonalna w oparciu o test PEP-R - 400 zł:

a) wywiad, diagnoza - 300 zł;

b) opracowanie i wydanie opinii w sprawie - 100 zł.

11. Ocena rozwoju psychoruchowego dzieci od 3-go miesiąca życia do 3-go roku życia zz pomocą skali DSR - 400 zł:

a) wywiad, 2-3 spotkania diagnostyczne - 300 zł;

b) opracowanie i wydanie opinii w sprawie - 100 zł.

12. Diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3-6 lat - 300 zł:

a) wywiad, badanie - 200 zł;

b) opracowanie i wydanie opinii w sprawie - 100 zł.

13. Diagnoza poziomu agresji i reaktywności emocjonalnej dla osób w wieku 13-20 lat - 300 zł:

a) wywiad, badanie - 200 zł;

b) opracowanie i wydanie opinii w sprawie - 100 zł.

14. Diagnoza wraz z opinią w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych - 150 zł

15. Trening Zastępowania Agresji ART:

a) dorośli - 1 godz. - 100 zł,

b) dzieci - 45 min. - 80 zł.

16. Trening umiejętności społecznych - 1 godz.- 60 zł:

a) grupa 5-10 dzieci.

17. Terapia ręki - 45 min. - 80 zł.

18. Terapia behawioralno-poznawcza (m.in. dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi) - 45 min. - 80 zł.

19. Fizjoterapia - 45 min. - 100 zł:

a) terapia metodą NDT Bobath;

b) terapia wg Vojty.

20. Interwencje kryzysowe (w przypadku pojawienia się zachowań autodestrukcyjnych, związanych z procesem żałoby - stratą bliskiej osoby, utratą zdrowia) - 1,5 godz. - 150 zł.

21. Psychoprofilaktyka uzależnień - 1 godz. - 100 zł.

22. Poradnictwo na temat HIV/AIDS - 1 godz. - 100 zł.

23. Wystawianie opinii o funkcjonowaniu dziecka/postępach w terapii w oparciu o zajęcia realizowane w poradni - 50 zł.

24. Szkolenia Rad Pedagogicznych - cena do indywidualnego ustalenia.

25. Warsztaty dla rodziców, nauczycieli, specjalistów - cena do indywidualnego ustalenia.

26. Wizyta terapeuty w domu, przedszkolu, szkole - cena do indywidualnego ustalenia.

 

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli

NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Stawiamy na jakość kształcenia i wyposażamy naszych absolwentów w narzędzia niezbędne do rozwoju zawodowego w różnych sektorach gospodarki. Oferta skierowana jest do osób dynamicznych, kreatywnych, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Przygotowane pakiety szkoleń, profesjonalna kadra wykładowców, techniki szkoleń z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego, sprostają oczekiwaniom zarówno studentów, absolwentów jak i osób aktywnych zawodowo. ZAPRASZAMY  więcej>>

Zapraszamy do skorzystania ofert półkolonii

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ GOSPODARKI! 

Centrum Projektów Edukacyjnych WSG, jak co roku, zaprasza dzieci do udziału w niezapomnianej przygodzie pełnej zabawy i treści edukacyjnych.

Zapraszamy  dzieci w wieku 5 – 12 lat lubiące różnorodnie i aktywnie spędzać czas. Przeprowadzimy eksperymenty z dziedzin fizyki, chemii, i przyrody, przenikniemy do świata motoryzacji, robotów i komputerów, wykonamy interesujące dzieła plastyczne, będziemy doskonalić umiejętności taneczne i piłkarskie – jednym słowem wszystko w jednym miejscu dla ciekawych świata dzieci. ZAPRASZAMY więcej >>

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ