Poradnia

OFERTA

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
„Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka”

„Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać”


Zakres działania Poradni:

DIAGNOZOWANIE, OPINIOWANIE

 • dysleksja;
 • dysgrafia;
 • dysortografia;
 • dyskalkulia;
 • gotowość szkolna;
 • badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • badanie sprawności grafomotorycznej;
 • diagnoza poziomu inteligencji;
 • pełna diagnostyka potrzebna na okoliczność ubiegania się o opinię dotyczącą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • diagnoza spektrum zaburzeń autyzmu (autyzm, zespół Aspergera);
 • ADHD;
 • diagnoza poziomu rozwoju dziecka, w tym dziecka  z zaburzeniami neurologicznymi;
 • badanie poziomu rozwoju psychomotorycznego;
 • badanie rozwoju emocji małych dzieci (3-6 lat);
 • badanie poziomu agresji i reaktywności emocjonalnej;
 • diagnostyka w zakresie seksuologii dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnością intelektualną.

TERAPIA

 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny;
 • terapia psychologiczna;
 • psychoterapia w nurcie systemowym;
 • psychoterapia okołoporodowa;
 • terapia pedagogiczna;
 • terapia logopedyczna, neurologopedyczna;
 • terapia surdopedagogiczna, surdologopedyczna;
 • terapia procesów integracji sensorycznej;
 • terapia bilateralna;
 • fizjoterapia (m.in. metoda NDT Bobath);
 • arteterapia;
 • trening słuchowy Johansena;
 • trening umiejętności społecznych;
 • trening zastępowania agresji;
 • terapia zaburzeń seksualnych dzieci, młodzieży, dorosłych; w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnością intelektualną;
 • zajęcia grupowe.

KONSULTACJE I PORADNICTWO

poradnictwo w zakresie:

 • pozytywnych metod wychowawczych, nakierowanych na właściwy rozwój dziecka, wspierający jego potencjał;
 • sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w odniesieniu do dzieci i młodzieży;
 • postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce (m.in. dysleksją, dysgrafią, dysortografią) lub z dzieckiem uzdolnionym;
 • postępowania z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową;
 • wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera);
 • sposobów wspierania rozwoju psychoruchowego małego dziecka;
 • przygotowania dziecka do nauki w przedszkolu, szkole;, pobytu w żłobku;
 • sposobów postępowania z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym, mającym trudności w kontaktach społecznych;
 • sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod obniżenia stresu, napięcia emocjonalnego;
 • wyboru drogi kształcenia i zawodu;
 • psychoprofilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Oferta dla firm i placówek, m.in.:

 

 

 

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli

NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Stawiamy na jakość kształcenia i wyposażamy naszych absolwentów w narzędzia niezbędne do rozwoju zawodowego w różnych sektorach gospodarki. Oferta skierowana jest do osób dynamicznych, kreatywnych, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Przygotowane pakiety szkoleń, profesjonalna kadra wykładowców, techniki szkoleń z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego, sprostają oczekiwaniom zarówno studentów, absolwentów jak i osób aktywnych zawodowo. ZAPRASZAMY  więcej>>

Zapraszamy do skorzystania ofert półkolonii

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ GOSPODARKI! 

Centrum Projektów Edukacyjnych WSG, jak co roku, zaprasza dzieci do udziału w niezapomnianej przygodzie pełnej zabawy i treści edukacyjnych.

Zapraszamy  dzieci w wieku 5 – 12 lat lubiące różnorodnie i aktywnie spędzać czas. Przeprowadzimy eksperymenty z dziedzin fizyki, chemii, i przyrody, przenikniemy do świata motoryzacji, robotów i komputerów, wykonamy interesujące dzieła plastyczne, będziemy doskonalić umiejętności taneczne i piłkarskie – jednym słowem wszystko w jednym miejscu dla ciekawych świata dzieci. ZAPRASZAMY więcej >>

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ