Poradnia

OFERTA

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
„Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka”

„Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać”


Zakres działania Poradni:

DIAGNOZOWANIE, OPINIE I ORZECZENIA

 • dysleksja
 • dysgrafia
 • dysortografia
 • dyskalkulia
 • wczesne wspomaganie rozwoju
 • gotowość szkolna

FORMY TERAPII

 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • arteterapia
 • dogoterapia
 • integracja sensoryczna
 • EEG-Biofeedback
 • zajęcia grupowe

KONSULTACJE I PORADNICTWO

poradnictwo w zakresie:

 • pozytywnych metod wychowawczych, nakierowanych na właściwy rozwój dziecka, wspierający jego potencjał;
 • sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w odniesieniu do dzieci i młodzieży;
 • postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce (m.in. dysleksją, dysgrafią, dysortografią) lub z dzieckiem uzdolnionym;
 • postępowania z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową;
 • sposobów wspierania rozwoju psychoruchowego małego dziecka;
 • przygotowania dziecka do nauki w przedszkolu, szkole;
 • sposobów postępowania z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym, mającym trudności w kontaktach społecznych;
 • sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod obniżenia stresu, napięcia emocjonalnego;
 • wyboru drogi kształcenia i zawodu.

INNE:

 • mediacje rodzinne

Oferta dla firm i placówek:

 

 

 

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli

NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Stawiamy na jakość kształcenia i wyposażamy naszych absolwentów w narzędzia niezbędne do rozwoju zawodowego w różnych sektorach gospodarki. Oferta skierowana jest do osób dynamicznych, kreatywnych, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Przygotowane pakiety szkoleń, profesjonalna kadra wykładowców, techniki szkoleń z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego, sprostają oczekiwaniom zarówno studentów, absolwentów jak i osób aktywnych zawodowo. ZAPRASZAMY  więcej>>

Zapraszamy do skorzystania ofert półkolonii

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ GOSPODARKI! 

Centrum Projektów Edukacyjnych WSG, jak co roku, zaprasza dzieci do udziału w niezapomnianej przygodzie pełnej zabawy i treści edukacyjnych.

Zapraszamy  dzieci w wieku 5 – 12 lat lubiące różnorodnie i aktywnie spędzać czas. Przeprowadzimy eksperymenty z dziedzin fizyki, chemii, i przyrody, przenikniemy do świata motoryzacji, robotów i komputerów, wykonamy interesujące dzieła plastyczne, będziemy doskonalić umiejętności taneczne i piłkarskie – jednym słowem wszystko w jednym miejscu dla ciekawych świata dzieci. ZAPRASZAMY więcej >>

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ