Poradnia

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych:

Zajęcia dla uczniów szkół podstawowych

 

a) warsztaty psychoedukacyjne przeciwdziałające uzależnieniu od komputera oraz Internetu;

b) warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, trening umiejętności społecznych, radzenie sobie ze stresem

cel: nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz właściwego sposobu wyrażania uczuć, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, nabywania umiejętności dyskutowania, negocjowania, ćwiczenie umiejętności dostrzegania emocji u innych, techniki radzenia sobie ze stresem;

c) warsztaty profilaktyczno – edukacyjne wspierające bezpieczne zachowania wśród dzieci;

cel:  propagowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań w drodze do szkoły oraz ze szkoły, a także  w trakcie spędzania przez nich czasu wolnego.

d) warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień;

e) warsztaty profilaktyczne wspomagające rozwój i funkcjonowanie dzieci z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, przeznaczone do realizacji wśród uczniów klas I – III

cel: wspomaganie prawidłowego rozwoju społecznego i psychoruchowego dzieci, kształtowanie umiejętności społecznych oraz podnoszenie poczucia własnej wartości;

f) warsztaty profilaktyczno-edukacyjne w zakresie problematyki praw dziecka, przeznaczone do realizacji wśród uczniów klas IV, V i VI

cel: zaznajomienie uczniów z podstawowymi prawami dziecka i pokazanie właściwych zachowań respektujących te prawa,  wskazanie osób, do których można się zwrócić o pomoc, gdy prawa dzieci są łamane;

g) warsztaty profilaktyczno- promujące zdrowy styl życia.

 

Zapraszamy na szkolenia dla nauczycieli

NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Stawiamy na jakość kształcenia i wyposażamy naszych absolwentów w narzędzia niezbędne do rozwoju zawodowego w różnych sektorach gospodarki. Oferta skierowana jest do osób dynamicznych, kreatywnych, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Przygotowane pakiety szkoleń, profesjonalna kadra wykładowców, techniki szkoleń z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu multimedialnego, sprostają oczekiwaniom zarówno studentów, absolwentów jak i osób aktywnych zawodowo. ZAPRASZAMY  więcej>>

Zapraszamy do skorzystania ofert półkolonii

ZAPRASZAMY NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ GOSPODARKI! 

Centrum Projektów Edukacyjnych WSG, jak co roku, zaprasza dzieci do udziału w niezapomnianej przygodzie pełnej zabawy i treści edukacyjnych.

Zapraszamy  dzieci w wieku 5 – 12 lat lubiące różnorodnie i aktywnie spędzać czas. Przeprowadzimy eksperymenty z dziedzin fizyki, chemii, i przyrody, przenikniemy do świata motoryzacji, robotów i komputerów, wykonamy interesujące dzieła plastyczne, będziemy doskonalić umiejętności taneczne i piłkarskie – jednym słowem wszystko w jednym miejscu dla ciekawych świata dzieci. ZAPRASZAMY więcej >>

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ