Poradnia

OFERTA PRACY DLA DIAGNOSTY I TERAPEUTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Ogłoszenie o naborze na stanowisko diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na stanowisko diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej WSG w Bydgoszczy.

Wymagania:
1) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej musi posiadać udokumentowane wykształcenie wyższe kierunkowe,
2) mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej, zwłaszcza w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz jego rodziną,
3) samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Przeprowadzanie diagnoz procesów  integracji sensorycznej.
2) Opracowywanie wyników badań i opinii.
3) Prowadzenie terapii integracji sensorycznej.
4) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
5) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb poradni, a zleconych przez dyrektora.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
2) Wymiar czasu pracy, godziny pracy: do indywidulanego uzgodnienia.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV);
2) list motywacyjny;
3) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, certyfikat);
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.

                                                                                      Ewa Kaniewska-Mackiewicz

                                                                                                  dyrektor poradni

 

powrót do listy aktualności