Poradnia

Aktualności

 • EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU 3 grudnia 2017

  Europejski Tydzień Autyzmu obchodzony jest co roku, w pierwszym tygodniu grudnia. Święto zostało zainicjowane przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem. Celem tego szczególnego tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na tą chorobę, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu. Osoba, u której stwierdza się takie zaburzenie inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często jest nierozumiana i nieakceptowana przez otoczenia. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów choroby. Podczas Europejskiego Tygodnia Autyzmu, w prawie wszystkim miastach w Polsce prowadzone są różnego rodzaju konsultacje i warsztaty dla wszystkich, którzy wyrażają chęć poszerzenia wiedzy w tej tematyce. 

  czytaj dalej
 • PIĘKNY UMYSŁ - PROJEKT 2 października 2017

  Centrum Usług Społecznych wraz z Akademickim Centrum Medycznym pozyskało fundusze, dzięki którym pragnie zaprosić do udziału w projekcie realizowanym ze środków Urzędu Miasta Bydgoszcz. Zasadniczym celem tegoż zadania jest profilaktyka zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Projekt skierowany jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i nauczycieli, pedagogów, psychologów. Warsztaty i konsultacje prowadzić będą specjaliści: psycholog kliniczny, dietetyk, pedagog, terapeuta. Całość przedsięwzięcia jest całkowicie bezpłatna, może być realizowane np. w formie warsztatów dla całej klasy, czy też jako część szkoleniowa Rady Pedagogicznej.
  Więcej informacji na ulotce oraz pod numerem telefonu: 691 863 111

  yes PROGRAM PIĘKNY UMYSŁ

   

  czytaj dalej
 • NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA na WSG 16 sierpnia 2017

  NOWA GRUPA PRZEDSZKOLNA

  Z dniem 1 września 2017 Przedszkole Akademickie „ Uniwersytet Dziecięcy” uruchamia grupę edukacyjno- rehabilitacyjno- terapeutyczną dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku od 2,5-6 lat i posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

  Ostateczne zakwalifikowanie dziecka do grupy odbędzie się w oparciu o diagnozę przeprowadzoną przez Niepubliczną Poradnię Pedagogiczno- Psychologiczno-Logopedyczną przy Wyższej Szkole Gospodarki.

  Dbając o wszechstronne wsparcie dziecka oferujemy:

  • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalistów,
  • kameralne sprzyjające edukacji i terapii grupy,
  • indywidualny program edukacyjno- rehabilitacyjno- terapeutyczny opracowany przez psychologów, pedagogów specjalnych , terapeutów, rehabilitantów, logopedów oparty o aktualną podstawę programową realizowany w przedszkolu z możliwością kontynuowania go w domu przez rodziców,
  • różnorodne metody terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka,
  • rehabilitację w Akademickim Centrum Medycznym przy Wyższej Szkoły Gospodarki,
  • wczesne wspomaganie rozwoju w Niepublicznej Poradni Pedagogiczno - Psychologiczno- Logopedycznej przy WSG,
  • regularną ewaluację postępów edukacji, rehabilitacji i terapii,
  • stałą wymianę o postępach dzieci oraz udzielanie rodzicom instruktażu zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci,
  • odpowiednio przygotowaną przestrzeń ( m.in. salę do Integracji Sensorycznej, bezpieczny plac zabaw) oraz pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,
  • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę.

  W razie potrzeby służymy pomocą w przygotowaniu diagnozy rozwoju dziecka przez specjalistów Niepublicznej Poradni Pedagogiczno -Psychologiczno- Logopedycznej przy WSG.

  czytaj dalej
 • REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE 31 lipca 2017

  Szanowni Państwo do 30 września 2017 roku trwa rekrutacja letnia na studia podyplomowe 2017/2018 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. 

  Szczególnie polecamy takie kierunki, jak: 

  - Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu (3 semestry),
  - Integracja Sensoryczna (3 semestry),
  - Logopedia (4 semestry). 

   

   

   

  czytaj dalej